bocap123's Recent Activity

 1. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Các trường hợp khai thuế nhà thầu nước ngoài

  Những cá nhân, tổ chức là nhà thầu nước ngoài thì có phải phải đã nộp thuế va hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế. IAC Hà Nội xin hướng...

  Diễn đàn: CHIA SẺ

  25/2/17 lúc 22:15
 2. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Hướng dẫn Khai thuế đối với hãng Hàng không nước ngoài

  Những cá nhân, tổ chức là hãng Hàng không nước ngoài thì phải đã nộp thuế với cơ quan thuế. IAC Hà Nội xin hướng dẫn cách Khai thuế...

  Diễn đàn: CHIA SẺ

  24/2/17 lúc 12:31
 3. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Hướng dẫn khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

  Những cá nhân, tổ chức khi thực hiện khai thác khoáng sảnthì phải có trách nhiệm kê khai và nộp hồ sơ khai lệ phí bảo vệ môi trường...

  Diễn đàn: CHIA SẺ

  23/2/17 lúc 12:30
 4. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Thời hạn khai tiền sử dụng đất nông nghiệp như thế

  Theo thông tư 156, trường hợp doanh nghiệp, cá nhân tổ chức, hộ gia đình thuê và sử dụng đất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình...

  Diễn đàn: CHIA SẺ

  22/2/17 lúc 12:33
 5. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Hướng dẫn Chuyển hoá đơn điện tử sang hoá đơn giấy

  Đối với những đối tượng tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 32 /2011/TT-BTC về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử...

  Diễn đàn: CHIA SẺ

  20/2/17 lúc 15:30
 6. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Quy định về khai thuế môn bài theo thông tư 156 của BTC

  Đối với mỗi doanh nghiệp khi bắt đầu thành lập công ty thì đều phải kê khai và nộp thuế môn bài. Để cho công tác thuế tại Doanh nghiệp...

  Diễn đàn: CHIA SẺ

  19/2/17