bocap123's Recent Activity

 1. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Giới thiệu tài khoản 336 phải trả nội bộ trong Doanh nghiệp

  Tài khoản242 này dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều kỳ kế toán...

  Diễn đàn: CHIA SẺ

  22/1/17 lúc 22:25
 2. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Giới thiệu tài khoản 336 phải trả nội bộ trong Doanh nghiệp

  Tài khoản242 này dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều kỳ kế toán...

  Diễn đàn: CHIA SẺ

  22/1/17 lúc 22:23
 3. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Giới thiệu tài khoản 336 phải trả nội bộ trong Doanh nghiệp

  Tài khoản242 này dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều kỳ kế toán...

  Diễn đàn: CHIA SẺ

  22/1/17 lúc 22:21
 4. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Kết quả của Đại lý thuế làm giải thể, phá sản

  Đối với trường hợp doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động không thuộc các trường hợp nêu tại điểm 8.2 Điều này, căn cứ nhu cầu thực...

  Diễn đàn: CHIA SẺ

  21/1/17 lúc 23:32
 5. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Thuế GTGT đầu vào cho các mặt hàng không chịu thuế GTGT

  Thuế GTGT đầu vào cho các mặt hàng không chịu thuế GTGT thông thường sẽ không được khấu trừ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các...

  Diễn đàn: CHIA SẺ

  20/1/17 lúc 21:05
 6. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Triển khai nộp thuế điện tử, quản lý thuế tập trung TMS

  Cùng với nhiều chính sách cải cách thủ tục hành chính thuế năm 2014, ngành thuế đã triển khai đổi mới mạnh mẽ công tác cải cách thủ...

  Diễn đàn: CHIA SẺ

  18/1/17 lúc 21:08
 7. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Chi phí lãi vay ngân hàng để góp vốn thành lập doanh nghiệp khác?

  Chi phí lãi vay là một trong những khoản chi phí không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp đi vay ngân hàng để góp vốn...

  Diễn đàn: CHIA SẺ

  17/1/17 lúc 21:14