bocap123's Recent Activity

 1. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Phương pháp kế toán TK 611 trong một số giao dịch kinh tế

  Tài khoản 611 - giá thành sản xuất sẽ được hạch toán như thế nào? IAC xin chia sẻ một số trường hợp hạch toán đặc biệt của tài khoản...

  Diễn đàn: CHIA SẺ

  27/4/17 lúc 12:35
 2. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Nguyên tắc kế toán hạch toán tài khoản 711

  Tài khoản 711 dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. gồm: >>> Xem thêm: dịch...

  Diễn đàn: CHIA SẺ

  25/4/17 lúc 12:35